KOULUTUS JA OSAAMINEN

 

Katja-Mari Ottelin

Psykologian lisensiaatti, psykoterapian erikoispsykologi, perheterapeutti, psykoterapeutti (integratiivinen yksilöpsykoterapia)

Olen toiminut vuodesta 1995 laillistettuna psykologina. Tähänastiseen työuraani sisältyy monipuolisesti erilaisia psykologin tehtäviä terveyskeskuksessa, oppilashuollossa, järjestössä sekä erikoissairaanhoidossa. Yksityisenä ammatinharjoittajana olen toiminut vuodesta 2004 alkaen.

Olen kouluttautunut 2000-luvun alussa perheterapeutiksi ja saanut niin ikään psykoterapeutin nimikkeen. Vuosina 2012-2016 olen opiskellut integratiivista psykoterapiaa psykoterapian erikoispsykologikoulutuksessa, Olen toiminut myös kouluttajana.

Erikoisoaamisaluettani on psykoterapia (perheterapia ja yksilöpsykoterapia), perheen vuorovaikutukseen liittyvät pulmat, vanhemmuuden haasteet, erityisvanhemmuus, kiintymyssuhdetraumat, seksuaaliväkivaltatraumat (lapsuuden aikainen seksuaalinen hyväksikäyttö ja seksuaalitraumat aikuisuudessa), ns. kehitykselliset traumat, mielialaongelmat, ja ahdistuneisuushäiriöt, jännittäminen, työuupumus, parisuhteen ongelmat sekä eläinavusteinen psykoterapia.

Yksilötyön ohella työskentelen mielelläni myös perheiden sekä parien kanssa. Ns. työkalupakissani on paljon erilaisia psykologisia ja psykoterapeuttisia menetelmiä. Tärkeintä psykoterapeuttisessa työskentelyssä on mielestäni kuitenkin toimiva, turvallinen ja luottamuksellinen yhteistyösuhde asiakkaan ja terapeutin välillä. Työskentely on aina tavoitteellista. Tavoitteet mietitään yhteistyössä asiakkaan kanssa.


Luo kotisivut ilmaiseksi!