Integratiivinen psykoterapia

25.01.2019

Integratiivinen lähestymistapa psykoterapiassa on ennen kaikkea ajattelutapa ja työskentelyorientaatio, ei yhtenäinen teoriasuuntaus tai psykoterapiatekniikka. Integratiivisesti työskentelevä psykoterapeutti mieltää, että psyykkisiä ilmiöitä on hyödyllistä tarkastella monesta näkökulmasta. Lähestymistavassa pyritäänkin vertailemaan ja yhdistämään sitä tietoa ja ymmärrystä, jota psykoterapian eri teoriaperinteet (esimerkiksi psykoanalyyttinen ja kognitiivinen suuntaus) ja psykoterapiatutkimus ovat tuottaneet tehokkaasta ja toimivasta psykoterapiasta. Psykoterapiasta tiedetään olevan selvää hyötyä suurimmalle osalle asiakkaista, mutta eri psykoterapiasuuntausten vaikuttavuuksissa ei ole toistaiseksi löydetty selkeitä eroja. Integratiivinen psykoterapia painottaakin eri suuntauksille yhteisiä muutosta tuovia tekijöitä, kuten hyvää yhteistyösuhdetta asiakkaan ja terapeutin välillä. 

Integratiivisessa psykoterapiassa asiakas ja terapeutti neuvottelevat yhdessä asiakkaan yksilöllisistä tavoitteista ja hänelle soveltuvista työtavoista. Integratiivisesti työskentelevä terapeutti käyttää terapiamenetelmiä teoreettisesti perustellusti ja joustavasti asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Tärkeää on myös terapeutin pyrkimys asettua vuorovaikutukseen sellaisella tavalla, joka on asiakkaan persoonallisuuden, toimintatyylin ja terapian vaiheen perustella tarkoituksenmukainen. Myös asiakkaan läheisiä ja verkostoa voidaan tavata osana psykoterapiaa (Teksti lainattu Integratiivisen psykoterapian yhdistyksen sivuilta).

Integratiivinen työote minulle terapeuttina tarkoittaa nimen omaa hyvän yhteistyösuhteen rakentamista asiakkaan ja terapeutin välille. Yhteistyösuhteen laatua on tärkeää seurata koko psykoterapiaprosessin läpi. Omassa työssäni integroin asiakkaan tarpeet kuulleen omaan  työotteeseeni kiintymyssuhdenäkökulmaa, traumateoreettista viitekehystä, perheterapeuttista näkökulmaa (olemmehan me jokainen osa suurempiakin kokonaisuuksia) sekä kognitiivisen psykoterapian ajatuksia ja menetelmiä. Jos koet, että voisin olla avuksesi omassa tilanteessasi, voit varata selvittely- ja ohjantakäynnin vastaanotolleni. 

Luo kotisivut ilmaiseksi!